CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

=> Bạn có thể mua được số lượng 1 chiếc/mã hàng với giá sỉ khi đã trở thành Thành viên chính thức của Tiệm đồ da.

=> Để trở thành thành viên chính thức: Bạn chỉ cần mua đơn hàng đầu tiên tối thiểu 10 triệu đồng (được chọn nhiều mã hàng) và được mua ngay với giá sỉ.

=> Bạn có thể gắn tên thương hiệu riêng (logo) lên sản phẩm:

  • Chi phí gắn logo được ghi trong nội dung từng sản phẩm

  • Lưu ý: Tiệm Đồ Da Levina KHÔNG nhận gắn logo KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ
    (chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin).

=> Mỗi sản phẩm luôn đi kèm túi nilon, giấy hoặc gói chống ẩm.
* Lưu ý: Chính sách trên có thể được sửa đổi, bổ sung và / hoặc thay thế bởi Tiệm Đồ Da Levina tùy từng thời điểm.

Chính sách này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán Sản phẩm giữa Quý khách và TIỆM ĐỒ DA LEVINA thông qua Gian hàng điện tử được vận hành trên website thương mại điện tử https://www.tiemdoda.vn.
Chính sách chung này được soạn thảo và có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi TIỆM ĐỒ DA LEVINA tùy từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đăng kí nhận tin