CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

=> Đơn hàng đầu tiên chỉ cần đặt tối thiểu 20 triệu giá lẻ là bạn được mua ngay với mức GIÁ SỈ cho toàn bộ đơn hàng.

=> Bạn có thể mua số lượng từ 1 chiếc/ mã hàng với giá sỉ khi bạn là Khách hàng hạng BẠC trở lên.

=> Bạn có thể gắn tên thương hiệu riêng (logo) lên sản phẩm:

  • Chi phí gắn logo được ghi trong nội dung từng sản phẩm

  • Lưu ý: Tiệm Đồ Da Levina KHÔNG nhận gắn logo KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ
    (chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin).

=> Mỗi sản phẩm luôn đi kèm túi nilon, giấy hoặc gói chống ẩm và thẻ Hướng dẫn sử dụng da bò thật.

 

 

Chính sách này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán Sản phẩm giữa Quý khách và TIỆM ĐỒ DA LEVINA thông qua Gian hàng điện tử được vận hành trên website thương mại điện tử https://www.tiemdoda.vn.
Chính sách chung này được soạn thảo và có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi TIỆM ĐỒ DA LEVINA tùy từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đăng kí nhận tin