PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hiện tại Tiệm đồ da Levina áp dụng các hình thức thanh toán khi đặt mua hàng như sau:

 

 

 
 

Đăng kí nhận tin